Παλμός Οργανοποιείον

Λύρα
Βάρβιτος
Πανδούρα
Αυλοί
Γκάιντα
Τσαμπούνα

It didn't take long to decide to order since I found your beautiful instrument through Etsy.
I have never seen this traditional type of instruments before and I was so happy to find them.
All transaction was so smooth and I appreciate your kindness.
Thank you so much again.

Τakemoto Keiko
Etsy Buyer
Φτιαγμένη με φυσικά υλικά και μεράκι η αρχαία λύρα του οργανοποιείου Παλμός πραγματικά με οδήγησε σε εμπνεύσεις και διασκευές παραδοσιακών και σύγχρονων μουσικών δρόμων.
Αξιόπιστη δουλειά και μοναδική για κάθε όργανο.
Καλλιόπη Βασιλείου
Μουσικός

Thank you so much.
It was so beautiful work same as before.
I am very grateful to know the instruments.
I am going to take lots of care.

Takemoto Keiko
Etsy Buyer

Εξαιρετική μελωδικότητα και αρκετά εύχρηστο όργανο!
Ευχαριστώ!!

Καλλίας
Ερασιτέχνης μουσικός