Τσαμπούνα

Τσαμπούνα

Ο άσκαυλος αποτελούσε το όργανο των χαμηλότερων κοινωνικά τάξεων και επικρατούσε κυρίως στην ύπαιθρο, σε κτηνοτροφικές κυρίως περιοχές καθώς απαραίτητη πρώτη ύλη για την κατασκευή του ήταν, εκτός από το ξύλο, τα δέρματα των ζώων. Κάποιες αναφορές θέλουν το όργανο να παρουσιάζεται στον ελλαδικό χώρο στις αρχές του 1ου μ.Χ. αιωνα, από την Ασία. Σε αυτό, που συνηγορούν οι περισσότεροι μελετητές είναι ότι το όργανο έφτασε στη μεσόγειο μέσω της Ανατολής. Ήταν γνωστή η χρήση του στην Εγγύς Ανατολή και στους λαούς που κατοικούσαν εκεί.

Στην Ελλάδα συναντάμαι δυο τύπου άσκαυλου τη Γκάιντα και τη Τσαμπούνα.

Κατασκευή

 

Η τσαμπούνα αποτελείται απο τον ασκό και απο τους μελωδικούς αυλούς. Στον ασκό (δέρμα του κατσικιού) προσαρμόζονται οι δυο αυλοί που διαθέτει η τσαμπούνα. Ουσιαστικά πρόκειται για δυο αυλούς με 5+5, 5+3 ή 5+1 τρύπες, συνήθως, οι οποίοι παίζουν τη μελωδία σε ταυτοφωνία.